Daikin Çağrı Merkezi | 444 999 0
layer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer

layer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer

layer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer

layer sublayer sublayer sublayer sublayer

DAIKIN SEZONSAL VERİMLİLİĞE ÖNCÜLÜK EDİYOR

AB 20/20/20 Eylem Planı

Avrupa Birliği aşağıdaki hedeflerle ilgili olarak çeşitli önlemler almıştır: 1990 yılına kıyasla %20 daha az sera gazı üretimi, tüm enerji arzı içerisinde yenilenebilir enerjinin payının %20'ye çıkartılması ve temel enerji kullanımının %20'ye kadar düşürülmesi, hem de 2020'ye kadar.

Eco Tasarım

AB Eco Tasarımı bu eylem planını ısıtma ve soğutma verimliliği için açık ve sağlam hedeflere dönüştürmüştür. Temel hedef olarak çevre üzerindeki olumsuz etkilerin düşürülmesi belirlenmiştir. Bu kapsamda artık modası geçen nominal ölçüm yöntemi yerine yeni bir sezonsal verimlilik ölçümü geliştirilmiştir. Eco Tasarım hakkında daha fazla bilgi http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/eco_design_en.htm

SEZONSALA GEÇİŞ

Sezonsal verimlilik hesaplamaları, tüketicilerin bir ısıtma veya soğutma cihazı satın alırken kolayca anlayabileceği çok daha kapsamlı ve güvenilir bir performans değeri sağlar. Sezonsal verimliliğe optimize ürünler çok daha yüksek bir enerji verimliliğine sahiptir ve çevre üzerindeki etkileri düşüktür. Daha düşük CO2 emisyonlarına neden olurken, ekolojik ayak izleri küçüktür. Hem mevcut zorluklar, hem de zorlu hedefler Daikin'e sezonsal verimliliklere ilişkin teknolojik yenilikler alanında öncü rolü üstlenmesi konusunda ilham vermiştir."

DAIKIN: YENİLİK ALANINDA ÖNCÜ

Eco Tasarım direktifi 2014 yılından önce yürürlüğe girmeyecek olmasına rağmen Daikin çok önceden bunu hedef olarak belirlemiş ve sezonsal verimlilik standartlarını karşılamak ve hatta bu standartları aşmak üzere çok ciddi çalışmalar gerçekleştirmiştir.

Daikin sezonsal verimliliğe uygun üretim yapan ve konut tipi ve hafif ticari klimalar için sezonsal performans değerlerini Avrupa’da yayınlayan ilk firma olmuştur. Ayrıca Daikin Avrupa’da olduğu gibi Türkiye’de de sezonsal verimliliğin öncüsüdür ve bütün ürünleri Türkiye şartları için sezon verimlilik kriterlerine uygundur.

Bu nedenle:

Daikin zaten hafif ticari serisine sezonsal verimliliği entegre etmiştir. Sezonsal verimlilik için en uygun hale getirilmiş tüm ürün yelpazesi mağazalar, restoranlar, küçük oteller, ofisler vb. için hazır durumdadır.

Designed by IDS