Daikin Çağrı Merkezi | 444 999 0
layer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer

layer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer

layer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer

layer sublayer sublayer sublayer sublayer

SEZONSAL VERİMLİLİK

Gerçek çalışma şartlarını yansıtması amacıyla kapasitesi 12kW’ın altındaki klimalar için performans ölçüm metotları değişmiş, sezonsal verimlilik terimi tanımlanmıştır.

Nominal Verimlilik ve Sezonsal Verimlilik

Nominal Verimlilik ile Sezonsal Verimlilik arasında 3 temel fark vardır.

1- Sezonsal verimlilik tüm soğutma veya tüm ısıtma sezonunu dikkate alır.

Nominal verimlilikte verim hesabı tek, sabit bir dış hava sıcaklığına göre yapılırken (örn soğutmada 35°C, ısıtmada 7°C) sezonsal verimlilik tüm soğutma veya tüm ısıtma sezonunu dikkate alır. Bir soğutma sezonu boyunca farklı sıcaklıklar farklı sürelerde görülür. Nominal verimlilik hesabında kullanılan sabit 35°C dış hava sıcaklığı, görülme süresi (frekans) açısından oldukça düşük bir yüzdeye sahiptir. Yani bir klima cihazı soğutma sezonu boyunca bu sıcaklığa çok az bir süre maruz kalır. Buna karşılık aynı cihaz 16°C ile 25°C arasındaki sıcaklıklara soğutma sezonunun büyük bir bölümünde maruz kalacaktır ki bu da yaklaşık %70 civarındadır. Bu yüzden nominal verimlilik gerçek çalışma koşullarını yansıtmamaktadır. Aynı durum ısıtma sezonu için de geçerlidir. Sezonsal Verimlilik Sezonsal verimlilik tüm soğutma veya tüm ısıtma sezonunu dikkate alır.

2- Sezonsal verimlilikte kısmi yükler de göz önüne alınır

Nominal verimlilikte cihazın %100 yükte çalıştığı koşul göz önüne alınırken sezonsal verimlilikte ise kısmi yükler de göz önüne alınmaktadır. Burada inverter teknolojisinin önemi devreye girer yani kompresör çalışma frekansını yüke göre ayarlayarak enerji tasarrufu sağlar.

3- Sezonsal verimlilik yardımcı konumlardaki enerji tüketimini de dikkate alır

Son temel fark ise sezonsal verimliliğin yardımcı konumlardaki enerji tüketimini de dikkate almasıdır. Yardımcı konum nominal verimlilik hesabında dikkate alınmayan, cihazın kapalı konumda veya bekleme konumunda tükettiği enerjidir. İlk başta bu miktar çok az gibi görünse de bütün bir soğutma veya ısıtma sezonu düşünüldüğünde bu miktar verim hesabında önemli ölçüde etkili olmaktadır.

Sonuç olarak sezonsal verimlilik gerçek çalışma şartlarında daha doğru bir verim tanımı sağlar. Sezonsal Verimlilik

Designed by IDS